KITAB: ZAKAT

Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata: Nabi SAW bersabda:’Tidak wajib zakat emas dan perak yang kurang dari lima ugiyah (20 mitsqal), dan tidak wajib zakat unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak wajib zakat padi, gandum, dan kurma yang kurang dari lima wasaq.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-4, bab apa yang dibayarkan zakatnya bukanlah harta simpanan)

1 Wasaq= 60 sha’. 1 Sha’=2,5 kg. 1 Sha’= 4 mud. 1 mud = 6 ons. 5 Wasaq = 300 sha’. 5 Uqiyah = 20 mitsqal = kurang lebih 12 paund (12 dinar ukon) kira-kira 96 gram emas. Perak juga 20 Mitsqal = 200 dirham.

Bab Zakat antara lain:

bab-1-tidak-wajib-zakat-bagi-seorang-muslim-pada-budak-dan-kudanya

bab-2-mendahulukan-pengeluaran-zakat-sebelum-waktunya

bab-3-zakat-fitrah

bab-4-dosa-orang-yang-enggan-mengeluarkan-zakat

-bab-5-hukuman-berat-bagi-yang-tidak-menunaikan-zakat

4 comments to KITAB: ZAKAT

Leave a Reply