BOLEH MEMBAWA ANAK KECIL KETIKA SHALAT

Abu Qatatah Al-Anshari ra berkata berkata: Nabi SAW pernah shalat sambil menggendong cucunya, Umamah binti Zainab putri Rasulullah SAW dari Abuk ‘Ash bin Rabi’ah bin Abd Syams. Jika sujud, beliau meletakannya, dan bila bangun digendong kembali.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-8 Kitab Shalat bab ke-106, bab apabila membawa seorang anak perempuan di atas pundaknya dalam shalat)

Baca Juga:

Sidratul Muntaha

 

One comment to BOLEH MEMBAWA ANAK KECIL KETIKA SHALAT

Leave a Reply